Online News Portal
Browsing Category

विज्ञान/प्राविधि

JSA तेम्पू मा नयाँ सालमा EXCHANGE OFFER.

JSA  टेम्पू को नेपाल  को लागि  एक मात्र  आयात  कार्त श्री  लक्ष्मी  मोटर  प्रा  लि ले नया सालको शुभ  अवर्सर मा मिति 2079 /01/01गते देखि Exchange Offer लयाएको छ। यश श्री  लक्ष्मी  मोटर  प्रा  लि ले कुनै किसिमको  इरिक्सा ,अटो रिक्सा, तथा…